Preuzimanje nove šlepe marke Schmitz u tvornici...