Nove cestarine u Njemačkoj

Od 01. listopada 2015. godine u Njemačkoj će se preko Toll Collect-a proširiti naplata cestarina sa vozila preko 12 tona ukupno dopuštene mase na vozila preko 7,5 tona ukupno dopuštene mase.