Osnovna oprema naših vozila

GPS - Sustav za praćenje

Na taj način možemo u svakom trenutku pratiti poziciju Vaše pošiljke i kod eventualnih problema brzo i efikasno reagirati.

Osiguranje tereta

Vaša pošiljka je tokom cijelog prijevoza osigurana od svih eventualnih šteta preko jednog od vodečih osiguravajućih kuća ASKO.

 

Sigurnosna oprema

Kako se kod nas sigurnost piše velikim slovima vodimo veliku brigu o tome da su sva vozila opremljena sa sigurnosnom opremom za vozača i samu robu u vozilu.

Termoispis

Naše hladnjače su opremljene sa Termoprinterima i na taj način ste sigurni da se Vaša roba prevozila pod zadanim uvjetima.

 

Zamjena paleta

Sva naša vozila su opremljena praznim EUR paletama, tako da zamjene paleta nisu nikakav problem.

 

Galerija vozila